داستان

شب خوش شانس یک اثر هنری              شب کامل

دختر پشت پنجره                 عروسک                          من

جایزه                 من واقعی               قلاب

کولی                                 اولین گناه             ما همه چیز داریم

 در دادگاه                 انتظار     رنگ رویا

در عمق الویت     آبستره

سرقت         داستان ناتمام                   بیمه عمر

گفتگو در پارک        بیوک آقا                 پیچ  

بی خوابی برخورد     لحظه

حس خطر               آدم و حوا                        پایان یک روز

 جن     

باران